HALAMAN

 

MAKLUMAT PELAYANAN

 

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI  JANJI INI,  KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 

 

 

Praya, 2 September 2019

 

Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Lombok Tengah
 

 

 

 

Lalu Iskandar, SP.,M.Si.

NIP. 196203041983031017